Procesne izboljšave 2019-2020

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav v letih 2019-2020 Slovenske javne agencije SPIRIT.

PRIZ 19-20

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)industrijo 4.0.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo predmetnega javnega razpisa so 2.100.000,00 EUR, od tega:

  • Vzhodna Slovenija 1.407.000,00
  • Zahodna Slovenija 693.000,00

Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 10.000,00 EUR in ne višja od 20.000,00 EUR.

Rok za oddajo vlog je 24.10.2019.

Za več informacij o programu smo vam na razpolago:

Kontakt: Telefon:+386 (0)2 788 58 44
GSM: 051 206 988, 041 592 747