Digitalna transformacija P4D 2019-2023

Javni razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP Slovenskega podjetniškega sklada

Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljalskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij ter opvečanje dodane vrednsoti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Cilji javnega razpisa so:

  • izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom;
  • izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih;
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 124 operacij oziroma podjetij, ki bodo izvedla digitalno transformacijo, dvig kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za najmanj 3%.

Predmet razpisa je sofinaciranje upravičenih stroškov (subvencija) za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov. Tehnična opremljenost pomeni zagotovitev programske in/ali strojne opreme, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo. Področje digitalne transformacije zajema izboljšave izkušnje kupca, učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov v podjetju, razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, razvoj digitalne kulture, vpeljavo kiberntske varnosti in izvedbo projektov industrije 4.0.Posamezne aktivnosti in pričakovani rezultati so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 12.400.000,00 EUR za programsko območje kohezijska regija Vzhodna Slovenija.

Roki za predložitev vlog so:

18.11.2019 in 20.12.2019, za pridobitev sredstev v letu 2020,

1.4.2020, 1.6.2020 in 1.9.2020, za pridobitev sredstev v letu 2021,

1.4.2021, 1.6.2021 in 1.9.2021, za pridobitev sredstev v letu 2022 in

1.4.2022, 1.6.2022 in 1.9.2022, za pridobitev sredstev v letu 2023.

Razpis najdete na naslednji povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=95

Kontakt: Telefon:+386 (0)2 788 58 44
GSM: 051 206 988, 041 592 747