COVID Mikrokrediti 2020,2021

Javni razpis P7-2 2020 COVID Mikrokrediti 2020,2021

Namen javnega razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.

Mikrokredit v višini od 5.000 evrov do 25.000 evrov podjetjem, poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita, omogoča tudi dostop pod zelo ugodnimi pogoji, ki so še posebej izraženi v:
– nižjih zahtevah po zavarovanju (5 menic podjetja),
– nižji obrestni meri (6-mesečni EURIBOR + 0,8 %),
– ročnosti kredita do 60 mesecev,
– možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,
– kredit lahko krije do 100 % vrednosti, upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR,
– stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo.

Razpis najdete na naslovu: COVID Mikrokrediti 2020,2021

Za več informacij o javnem razpisu smo vam na razpolago preko elektronske pošte ali na telefonskih številkah:

GSM: 051 206 988, 041 592 747