P7R 2020

Javni razpis Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih P7R 2020 – SPS

Razpis je bil objavljen dne 31.12.2020.

Namen javnega razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Namenjena sredstva v višini 7.941.128,95€ so v celoti predvidena za obmejna problemska območja. Na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata v/na:

Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda,
Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na
Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice,
Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad,
Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal,
Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki,
Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška
dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk,
Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske
Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek,
Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje,
Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče –
Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci,
Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj
Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž,
Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič,
Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in
Žirovnica.

Roki za oddajo vlog:

  • 01.02., 01.03., 01.04. in 01.05.2021 (izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za leto 2019),
  • 01.06., 01.07., 01.09. in 01.10.2021 (izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za leto 2020).

Mikrokredit v višini od 5.000 evrov do 25.000 evrov podjetjem, poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita, omogoča tudi dostop pod zelo ugodnimi pogoji, ki so še posebej izraženi v:
– nižjih zahtevah po zavarovanju (5 menic podjetja in 5 menic osebnega poroka),
– nižji obrestni meri (fiksna letna obrestna mera 1,1%),
– ročnosti kredita do 60 mesecev,
– možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,
– kredit lahko krije do 85 % vrednosti, upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.

Razpis najdete na naslovu: P7R 2020

Za več informacij o javnem razpisu smo vam na razpolago preko elektronske pošte ali na telefonskih številkah:

GSM: 051 206 988, 041 592 747