P7C 2021 COVID

Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo – SPS

Predvidena objava razpisa: april 2021

Namen razpisa je zagotavljanje ugodnih likvidnostnih virov financiranja malim in srednje velikim podjetje, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi virusa SARS-CoV-2.

Višina sredstev: kreditiranje v višini do 100.000 €.

Cilj razpisa: Cilj ajvnega razpisa je podjetjem, ki so utrpela škodo zaradi virusa SARS-CoV-2 omogočiti hiter in enostaven dostop do brezobrestnega kredita, z naslednjimi ugodnostmi:

  • nižje zavarovalne zahteve
  • ročnost kredita do 60 mesecev,
  • možnost koriščenja moratorija na odplačilo glavnice kredita do 6 mesecev,
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 100.000 EUR,
  • brez stroškov odobritve in vodenja kredita.

Na ta način želimo MSP-jem omogočiti dostop do virov financiranja pod ugodnimi pogoji z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita ter jim omogočiti »preživetje« oz. ohranitev poslovanja in ohranitev delovnih mest s tem pa delno omiliti gospodarske posledice virusa SARS-CoV-2.

Razpis najdete na naslovu: P7C 2021 COVID

Za več informacij o javnem razpisu smo vam na razpolago preko elektronske pošte ali na telefonskih številkah:

GSM: 051 206 988, 041 592 747