Nepovratna sredstva za usposabljanje in zaposlovanje

Javni razpis za vzpostavitev al nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017 – 2018   Namen razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo