Razpisi za kmetijska in gozdarska gospodarstva

  Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017 Izvajalec javnega razpisa je Ministrstvo za kmetijstvo. gozdarstvo in prehrano. Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev. Majhen obseg v