Razpisi za kmetijska in gozdarska gospodarstva

PRP 2014 – 2020: M04.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 8. JR za leto 2016 za naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 10.000.000 €: 2.000.000 € za naložbe nosilcev majhnih kmetij, 5.000.000 € za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in