Razpisi za občine in druge javne ustanove

Javni razpis programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška za obdobje 2014 – 2020. Program se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja. Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz ESRR, ki učinkovito prispevajo k skupnemu cilju programa, ki je: – razvoj trajnostnega, varnega in živahnega obmejnega