Razpisi za občine in druge javne ustanove

Javni razpis »SPODBUJANJE IZVAJANJA RAZISKOVALNO-RAZVOJNIH PROJEKTOV (TRL 3-6)« Izvajalec javnega razpisa je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.   Namen javnega razpisa je spodbujati pripravo in izvedbo raziskovalno-razvojnih projektov (operacij), ki bodo izkazovali: – koncentracijo znanja in kompetenc, – znanstveno in tehnološko odličnost, – tržni potencial v globalnih mrežah in verigah vrednosti, – zavezo in