Javni razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP Slovenskega podjetniškega sklada Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljalskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij ter opvečanje dodane vrednsoti

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav v letih 2019-2020 Slovenske javne agencije SPIRIT. PRIZ 19-20 Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)industrijo 4.0. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih

Program razpisuje SID banka Slovenije. Pogoji pridobitve kredita: samostojni podjetnik, gospodarska družba, organizirana kot d.o.o. ali d.d. ali zadruga najmanj 2 zaposlena, poslovanje najmanj 2 polni poslovni leti lastna udeležba najmanj 15% celotnih stroškov posla Upravičeni stroški: nabavna vrednost opredmetenega in neopredmetenega sredstva stroški materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga celotnis troški dela

Javni poziv 75SUB-EPPO19 Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada. Predmet javnega poziva so neporavtne finančne spodbude podjetjem za izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v tem podjetju ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo. Namen javnega poziva je posdbuditi izvedbo energetskega pregleda v podjetjih, s čimer se podjetje seznani z obstoječim profillom rabe energije,

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019 – 2022   Namen razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo