DO OVE 2016 {aktiven}

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2016 do 2020

Prijavijo se lahko mala, srednja in velika podjetja.

Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne operacije znaša največ 35% vrednosti upravičenih stroškov investicije, če je prijavitelj veliko podjetje. Pri srednjih podjetjih se zgornja višina dodeljene finančne spodbude poveča za 10 odstotnih točk, pri malih podjetjih pa za 20 odstotnih točk.

Predvidena sredstva: 8.000.000 EUR

  • v letu 2017 na voljo 2.000.000 EUR,
  • v letu 2018 na voljo 2.000.000 EUR,
  • v letu 2019 na voljo 2.000.000 EUR,
  • v letu 2020 na voljo 2.000.000 EUR.

Predmet sofinanciranja so finančne spodbude, namenjene za naložbe v nove sisteme, daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (DO OVE) in mikro sisteme DO OVE. Do finančnih spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem DO OVE ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje.

Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 7.6.2018. Roki za oddajo vlog so vsak prvi delovni četrtek v mesecu: marcu, juniju, septembru in decembru.

 

Kontakt: Telefon:+386 (0)2 788 58 44
GSM: 051 206 988, 041 592 747