Financiranje naložb v učinkovito rabo energije

Financiranje naložb v učinkovito rabo energije – SID BANKA – aktualno

Kredit: 30.000 – 750.000 €
Nepovratna sredstva: 3.600 – 90.000 €
Za investicije v vrednosti: 40.000 – 1.000.000 €
Obr. mera: 6mesečni EURIBOR + pribitek, določen s strani SID banke.
Ročnost kredita: 3 – 12 let