Garancija sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere {aktiven}

P1 plus 2017- Garancija sklada za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere – SPS

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v republiki Sloveniji (s.p., d.o.o., zadruge, zavodi, so.p.,…). kreditiranje ne bo pogojeno s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.

A1 Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP

RAZVOJNE GARANCIJE

MIKROGARANCIJE-obr. sr.

MSP 5+

60% garancija Sklada

– KREDIT max. 1.250.000 € (cestno tovorni promet 625.000 €)

– obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR +0,90%

– ročnost: 1,5 do 10 let

– moratorij na odplačilo glavnice: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

60% garancija Sklada

– KREDIT 100.000 € (mikro in mala)

 in 200.000 € (srednje velika)

– obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR +0,90%

– ročnost: 1,5 do 5 let

– moratorij na odplačilo glavnice: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

MLADI MSP

80% garancija Sklada

– KREDIT max. 937.500 € (cestno tovorni promet 468.750 €)

– obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR +0,65%

– ročnost: 1,5 do 10 let

– moratorij na odplačilo glavnice: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

80% garancija Sklada

– KREDIT 100.000 € (mikro in mala) in 200.000 € (srednje velika)

– obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR +0,65%

– ročnost: 1,5 do 5 let

– moratorij na odplačilo glavnice: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za

tehnološko inovativna podjetja

RAZVOJNE GARANCIJE

MIKROGARANCIJE-obr. sr.

MSP 5+

in

MLADI MSP

80% garancija Sklada

– KREDIT max. 937.500 € (cestno tovorni promet 468.750 €)

– obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR +0,65%

– ročnost: 1,5 do 10 let

– moratorij na odplačilo glavnice: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

80% garancija Sklada

– KREDIT 100.000 € (mikro in mala) in 200.000 € (srednje velika)

– obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR +0,65%

– ročnost: 1,5 do 5 let

– moratorij na odplačilo glavnice: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G*

Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil

RAZVOJNE GARANCIJE

MIKROGARANCIJE-obr. sr.

MSP 5+

in

MLADI MSP

60% garancija Sklada

– KREDIT max. 1.250.000 € (cestno tovorni promet 625.000 €)

– obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR +1,15%

– ročnost: 1,5 do 10 let

– moratorij na odplačilo glavnice: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

60% garancija Sklada

– KREDIT 100.000 € (mikro in mala) in 200.000 € (srednje velika)

– obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR +1,15%

– ročnost: 1,5 do 5 let

– moratorij na odplačilo glavnice: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

 

Upravičeni stroški:

INVESTICIJSKA VLAGANJA (brez DDV)

  • materialne investicije: novi stroji in oprema, nakup zemljišč (v neposredni povezavi z namenom celotne razvojne investicije – le do 10% višine upravičenih stroškov investicije –> materialne + nematerialne), komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč, gradnja in/ali nakup objekta.
  • nematerialne investicije: patenti, licence, znanje in nepatentirano tehnično znanje.

OBRATNA SREDSTVA (z DDV)

  • material in trgovsko blago,
  • storitve,
  • plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, stroški prevoza na in z dela, stroški prehrane med delom).

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev.

Roki oddaje vlog:

– Stare finance in LP 2015:15.3.2017, 1.4.2017, 15.4.2017, 1.5.2017

– Nove finance in LP 2016: 15.5.2017, 1.6.2017, 15.6.2017, 1.7.2017, 15.7.2017, 15.8.2017, 1.9.2017, 15.9.2017, 1.10.2017, 15.10.2017

 

Kontakt: Telefon:+386 (0)2 788 58 44
GSM: 051 206 988, 041 592 747