Javni razpis za sofinanciranje programov pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja za leti 2017 in 2018

 

Ministrstvo za zadravje – Javni razpis za sofinanciranje programov pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja, za leti 2017 in 2018

Višina sofinanciranja: max. 25.000 EUR 
Domača stran razpisa:

http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja/

Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja za leti 2017 in 2018 s ključnim ciljem: zmanjšati število oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja in povečati prehod nezavarovanih oseb v javni zdravstveni sistem.

Na razpis lahko kandidirajo: 

– status humanitarne organizacije na podlagi Zakona o humanitarnih organizacijah in sedež v Republiki Sloveniji,

– vlagatelj mora biti pravno, finančno in poslovno sposoben za izvedbo prijavljenega programa,

– če za sofinanciranje prijavitelj nameni vsaj 30% lastnega sofinanciranja ali sofinanciranje pridobi iz drugih virov.

Rok oddaje vloge: 20.2.2017

Kontakt: Telefon:+386 (0)2 788 58 44
GSM: 051 206 988, 041 592 747