Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij

 

Javni razpis ˝Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij˝ – SPIRIT

Kredit se lahko porabi za stroške plač raziskovalne skupine, storitev zunanjih izvajalcev in posrednih stroškov.

Prijavijo se lahko mala, srednja in velika podjetja. Cilj je sofinanciranje vsaj 40 inovativnih RRI projektov, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev z visoko inovativnostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Predvidena sredstva: 8.000.000 EUR

Rok za oddajo vloge je 20.2.2017

 

Kontakt: Telefon:+386 (0)2 788 58 44
GSM: 051 206 988, 041 592 747