Mikrokrediti na problemskih območjih v RS {aktiven}

P7R 2017 – Mikrokrediti za mikro in mala podjetja – SPS

Višina kredita: 5.000 – 25.000 € (85 % celotne vrednosti investicije)
Fiksna obrestna mera: 1,1 %

Ročnost: 1 – 5 let (možnost 6 mesecev moratorija)
Kredit se lahko porabi za: materialne, nematerialne investicije, nakup materiala in trgovskega blaga, za nakup storitev in za plače( največ 50% zneska kredita).

Predvidena sredstva za razvojna območja:

  • 4.220.000 EUR za Maribor z okolico
  • 3.240.000 EUR za Pomurje
  • 2.590.000 EUR za Pokolpje
  • 1.950.000 EUR za Hrastnik, Radeče in Trbovlje

Podjetje lahko na razpis kandidira dvakrat, odobritev dveh kreditov je lahko v istem ali različnem odpiranju razpisa.

 

Roki oddaje vlog: 1.2.2017, 1.3.2017, 1.4.2017, 1.5.2017, 1.6.2017, 1.7.2017, 1.9.2017 in 1.10.2017

 

Kontakt: Telefon:+386 (0)2 788 58 44
GSM: 051 206 988, 041 592 747