Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

 

P7 2017 – Mikrokrediti za mikro in mala podjetja – SPS

Višina kredita: 5.000 – 25.000 € (85 % celotne vrednosti investicije)
Fiksna obrestna mera: 1,4 %

Ročnost: 1 – 5 let (možnost 6 mesecev moratorija)
Kredit se lahko porabi za: materialne, nematerialne investicije, trgovsko blago in nakup storitev, ter obratna sredstva.

Predvidena sredstva: 5 mio EUR

  • 4.000.000 EUR kreditov za MSP 5+
  • 1.000.000 EUR kreditov za mlade MSP 5-

Podjetje lahko na razpisu kandidira dvakrat, odobritev dveh kreditov je lahko v istem ali različnem odpiranju razpisa.

Roki oddaje vlog: 10.2. in 10.6.2017.

Kontakt: Telefon:+386 (0)2 788 58 44
GSM: 051 206 988, 041 592 747