Priprava investicijske dokumentacije

 

Za vsak investicijski projekt, ki je vsaj delno financiran iz javnih sredstev, je potrebno pripraviti investicijsko dokumentacijo. V našem podjetju strokovno in na osnovi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ pripravimo investicijsko dokumentacijo za Vaš investicijski projekt.