Raziskava trga

 

Namen tržnih raziskav je analiza situacije, ki omogoča pregled, prenovo in sintezo spoznanj o trgu, ki je predmet raziskave. Predstavlja pomoč pri odločanju in pridobivanju informacij za zmanjšanje tveganja pri odločanju ter razvija nove ideje, ki so potrebne zato, da podjetje ohranja konkurenčnost na trgu. Je dobra podlaga za prihodnje aktivnosti na trgu, maksimizira izkoristek poslovnih priložnosti in zmanjšuje tveganje. Podjetja s pomočjo kakovostne tržne raziskave preverijo tržni potencial, pridobijo potrebne informacije za uspeh na trgu in zmanjšajo svoje možnosti za morebiten neuspeh.