Spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju POKOLPJA v letu 2017 in 2018{aktiven}

Šesti javni razpis za˝spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju občin POKOLPJA v letu 2017 in 2018˝ – MGRT

Razpis je namenjen gospodarskim družbam, s.p.-jem, ne glede na velikost prijavitelja.

Upravičena območja občin:

  • Osilnica,
  • Semič,
  • Metlika,
  • Kočevje,
  • Črnomelj,
  • Loški Potok,
  • Kostel.

Sklop A (investicijski projekti v ostale gospodarske dejavnosti) in Sklop A – turizem (investicijski projekti za področje turizma s poudarkom na zagotavljanju nočitvenih kapacitet).

 

Upravičeni stroški: gradbenih in obrtniških del, nakupa objektov, nakupa strojev in opreme, neopredmetenih osnovnih sredstev, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja.

Predvidena sredstva: 1.250.000 EUR

– za leto 2017: 625.000,00 EUR, od tega – 300.000 EUR za sklop A in – 325.000 EUR za sklop A-turizem

– za leto 2018 prav tako: 625.00,00 EUR, od tega – 300.000 EUR za sklop A in – 325.000 EUR za sklop A-turizem

Razpis:http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1100

Roki za oddajo vlog: 14.03.2017.

 

Kontakt: Telefon:+386 (0)2 788 58 44
GSM: 051 206 988, 041 592 747