P7

Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo – SPS Predvidena objava razpisa: april 2021 Namen razpisa je zagotavljanje ugodnih likvidnostnih virov financiranja malim in srednje velikim podjetje, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi virusa SARS-CoV-2. Višina sredstev: kreditiranje v višini do 100.000 €. Cilj razpisa: Cilj ajvnega razpisa je podjetjem, ki so utrpela škodo