Ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa 2017 {aktiven}

Javni razpis za˝ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2017˝ – SRRS

Razpis je namenjen gospodarskim družbam, s.p.-jem ter zadrugam, ne glede na velikost prijavitelja, s podjetniškimi projekti ali projekti na področju lesarstva v Republiki Sloveniji.

Upravičena območja: vsa Slovenija

Višina kredita: 15.000 EUR – 1.000.000 EUR

Obrestna mera:

pri podjetništvu: 3-mes. EURIBOR + pribitek od 0,60% do 1,00% oz. ROM + pribitek 0,60% do 0,80% letno;

pri lesarstvu: 3-mes. EURIBOR + pribitek od 0,60% do 0,80% oz. ROM + pribitek od 0,10% do 0,50% letno.

Doba vračanja: 15 let z vključenim 3 letnim moratorijem.

Upravičeni stroški: nakup, gradnja ali obnova nepremičnine, nakup strojev in opreme, nematerialne naložbe,…

Predvidena sredstva: 5.000.000 EUR

Razpis najdete na povezavi:

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1102

Roki za oddajo vlog: 06.03.2017, 27.04.2017, 11.06.2017, 31.08.2017.

 

Kontakt: Telefon:+386 (0)2 788 58 44
GSM: 051 206 988, 041 592 747