Ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v RS {aktiven}

Javni razpis za˝ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji˝ – SRRS

Razpis je namenjen gospodarskim družbam, s.p.-jem ter zadrugam, ne glede na velikost prijavitelja, ki na problemskem območju opravljajo gospodarsko dejavnost in projekt.

Upravičena območja:

  • Maribor s širšo okolico,
  • Pokolpje,
  • Pomurje,
  • območje občin Hrastnik, Radeče, Trbovlje.

Višina kredita: 25.000 EUR – 1.000.000 EUR

Fiksna obrestna mera: 0,01%

Doba vračanja:  do 11 let z vključenim 2 letnim moratorijem.

Projekt je lahko financiran največ do višine 75%, 25% so potrebna lastna sredstva (lahko tudi krediti pri komercialnih bankah).

Upravičeni stroški: nakup, gradnja ali obnova nepremičnine, nakup strojev in opreme, nematerialne naložbe ( do 20%).

Predvidena sredstva: 10.000.000 EUR

Razpis najdete na naslovu:

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1101

Roki za oddajo vlog: 06.03.2017, 03.04.2017, 01.05.2017, 01.06.2017, 01.07.2017 in 01.09.2017.

 

Kontakt: Telefon:+386 (0)2 788 58 44
GSM: 051 206 988, 041 592 747